Oferta

» Nawierzchnie poliuretanowe oraz Bezpieczne nawierzchnie SPEEDrubber należą do najczęściej stosowanych nawierzchni w obiektach sportowych i miejscach rekreacyjnych. Popularność tego rodzaju nawierzchni wynika z doskonałych parametrów poliuretanów pod względem:
- odporności na promienie UV
- odporności na ścieranie
- elastyczności
- amortyzacji

Dlatego nawierzchnie SPEEDrubber można stosować:
- do pokrycia » bieżni lekkoatletycznych
- do » wypełnienia sztucznej trawy, jako tzw. » Infill
- jako nawierzchnie kortów tenisowych, boisk szkolnych i zawodowych
- jako tzw. bezpieczne nawierzchnie na » placach zabaw dla dzieci (m.in. w ramach programu " » Radosna Szkoła ")