Infill

Infill (z angielskiego: wypełnienie) to niezbędne » wypełnienie trawy syntetycznej. Po rozłożeniu » nawierzchni  ze sztucznej trawy, cała powierzchnia boiska musi być wypełniona granulatem, który stanowi warstwę amortyzującą  oraz utrzymuje włókna trawy

w odpowiednim - pionowym ustawieniu.

Tylko tak przygotowane boisko spełnia warunki do gry.

» Boisko ze sztucznej trawy wymaga systematycznej » konserwacji, w tym m.in. wyrównywania powierzchni wypełnienia

i (w miare potrzeby) jego uzupełniania.