Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa - Radosna Szkoła

Program " » Radosna Szkoła " został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku.

M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

 

  • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
  • umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
  • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.