Ścier gumowy

Ścier gumowy – uzyskiwany w procesie recyklingu materiałowego, ponownego przetwarzania opon. Ścier jest jedną z frakcji uzyskanego materiału, o grubości pojedynczego elementu 0-40 mm.
Z uwagi na bardzo dobre właściwości izolacyjne, zarówno akustyczne jak i termiczne, oraz wodoodporność i niewielkie rozmiary, guma o takich parametrach znakomicie nadaje się ( jako składnik) do wytwarzania » nawierzchni placów zabaw, » boisk sportowych i » aren lekkoatletycznych.