Technologie

Dla budowy » bieżni lekkoatletycznych oraz » boisk sportowych (w tym: wielofunkcyjnych) można zastosować jedną z oferowanych przez nas technologii. W zależności od założeń projektowych oraz warunków środowiskowych (charakterystyka gruntu) stosowana jest » podbudowa przepuszczalna dla wody (z kruszywa naturalnego) lub » nieprzepuszczalna (asfalt, beton).