Instalacja nawierzchni

Przed położeniem podkładu gruntującego należy oczyścić podłoże z luźnych kawałków, aby stanowiło zwartą całość, osuszoną i wolną od wszelkich zanieczyszczeń. W przypadku podłoża betonowego wilgotność podbudowy nie powinna przekraczać 4%. Temperatura podłoża musi mieć co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy. Temperatura otoczenia powinna kształtować się w przedziale +10°C do +25°C. Ponadto prace muszą być wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie.

» Nawierzchnie poliuretanowe są wykonywane dwuwarstwowo, bezpośrednio na placu budowy jako mieszanina żywicy i granulatu gumowego SPEEDrubber. Powstała mieszanina układana jest za pomocą specjalnej rozkładarki np. Planomatic. W przypadku nawierzchni typu » natrysk warstwa wierzchnia wykonywana jest natryskarką np. Stucturmatic.